Over ons

Doelstelling

Het 50+ Ontmoetingspunt 't Brewinc is de plek waar mensen van 50+ elkaar kunnen ontmoeten, deelnemen aan activiteiten, of gewoon binnen lopen voor een praatje en een kopje koffie.

Bestuur

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

Voorzitter                 - Helga Smits
Secretaris                - Betty Weerdesteijn
Penningmeester       - Koos Janssen
Lid                           - Fons Welsing
Lid                           - Bert de Wolf
Vrijwilligers               - Marion Veenekamp

Accommodatie

De ontmoetingsplaats voor 50 plussers is te vinden in gebouw 't Brewinc, IJsselkade 13 te Doetinchem, tegenover de Walmolen. De ingang is aan de linker zijkant van het gebouw, dat u op de foto ziet.

De vaste openingstijden zijn - voorlopig gedurende de coronatijd - maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 16.00 uur.  Zaterdags gesloten. Zondags open van 14.00 tot 16.00 uur; zie publicatiebord voor activiteit.

De avond-openingstijden staan vermeld onder de weekactiviteiten. Daar vindt u ook de details of de betreffende activiteit i.v.m. corona al dan niet, of gedeeltelijk doorgaat.

Tijdens openingstijden zijn wij bereikbaar onder telefoon 0314-845630

 

gebouwsso

 

Zo is het allemaal begonnen

Een plek van, voor en door 50-plussers. Dat is het 50+ Ontmoetingspunt in de multifunctionele accommodatie ’t Brewinc aan de IJsselkade in Doetinchem. De bezoekers kunnen er terecht voor een kop koffie en praatje, maar ook voor een cursus, gezelschapsspel, dansmiddag, filmmiddag of computerondersteuning.

Zo saai als de buitenkant eruitziet, zo gezellig is dit voormalige gymlokaal binnen. Een lichte ruimte met hoge ramen en uitzicht op de oude Walmolen. Aan de wand een kleurrijke schilderijenexpositie en een grote wereldkaart. Er is een biljart, een open kast met spelletjes, een piano, een televisie.

Over het 50+  Ontmoetingspunt

  • Het Ontmoetingspunt is gevestigd in de voormalige technische school, verbouwd tot Cultuurcluster ’t Brewinc aan de rand van het stadscentrum van Doetinchem.
  • ’t Brewinc opende zijn deuren in september 2011. Naast het Ontmoetingspunt zijn er de bibliotheek, de Stichting Erfgoed Achterhoek, alsmede een lunchroom en atelier van zorginstelling Elver (met dagbesteding voor verstandelijk beperkten) gehuisvest.
  • Alle functies van ’t Brewinc staan in open verbinding met de ruime entreehal achter de nieuwe, opvallende hoofdingang.
  • De zaal van het 50+ Ontmoetingspunt heeft een oppervlakte van 336 m2.
  • Het Ontmoetingspunt is van maandag t.m. vrijdag overdag geopend en in het weekend op zondagmiddag. Enkele avonden per week zijn er gerichte activiteiten.
  • In 2013 werd het SO ruim 23 duizend keer bezocht, een stijging van 30 procent ten opzichte van 2012. Er kwamen 556 nieuwe bezoekers.

 

Lange aanlooptijd
Het realiseren van de huidige accommodatie heeft een jarenlange aanlooptijd gekend. Eerder was er in het stadscentrum de sociëteit ‘De Vriendschap’ als plek waar de mensen elkaar ontmoetten. De behoefte aan zo’n eigen ruimte werd in het jaar 2002 aangekaart bij het Centraal Senioren Overleg (CSO), de koepel van de lokale ouderenbonden. De initiatiefnemers Freek de Vos en Jan Twilt, beiden lid van het CSO, spraken hierover meermaals met de gemeente. Maar ze vingen steeds bot.

Het CSO liet zich niet ontmoedigen. Het ging verder met het ontwikkelen van ideeën en het zoeken van draagvlak, tot in 2008 ook de politiek voorzichtig interesse toonde. Een eerste locatie-onderzoek leverde niets op. Maar toen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 alle politieke partijen zich op een forumbijeenkomst met het CSO uitspraken voor een ouderenontmoetingsplek, ging het snel. De plek kreeg prioriteit in het coalitieprogramma en een jaar later was er een locatie: ’t Brewinc. De plek werd gekozen na panelgesprekken met tweehonderd ouderen.

20200911 OVERONS praatjemaken 
Er is altijd gelegenheid voor een gezellig praatje met andere bezoekers.

Vrijwilligers
Afgesproken wordt, dat het Ontmoetingspunt niet alleen voor 50-plussers is, maar ook door hen op vrijwilligersbasis gerund wordt. Ook wordt vastgelegd, dat er voor bezoekers géén consumptieplicht geldt, terwijl de barprijzen laag gehouden worden. Het zevenkoppige bestuur komt geregeld bijeen om de lopende zaken te bespreken. Enkele tientallen vrijwilligers zijn er bij toerbeurt om de gasten te verwelkomen en aandacht te geven. Anderen begeleiden cursussen of activiteiten, zitten in de klussengroepen twee doen de bardienst.

De initiatiefnemers staat een ontmoetingsplek voor ogen, waar in een huiselijke sfeer van alles te doen is. Tijdens de panelgesprekken werd ouderen gevraagd hierover hun ideeën te geven. Naast ontmoeting en individuele tijdsbesteding zoals de krant lezen en puzzelen, noemden ze uiteenlopende groepsactiviteiten: cursussen en workshops, gezelschapsspellen, bewegen, computerondersteuning.

Van het begin af aan is er volop belangstelling voor de muziek- en dansmiddag op zondag. Die middagen zijn vooral in trek bij zeventigplussers, waaronder weduwen, weduwnaars en gescheiden mensen. Dansen op live-muziek geniet bij hen de voorkeur.

20200911 OVERONS dansmiddag
Voor de zondagse dansmiddag bestaat altijd veel animo.

Kom mee
Een vaste bezoeker van het Ontmoetingspunt zegt hoe zij meegetroond werd: ,,Ik was gestopt met werken en mijn man heeft kanker en is thuis. Twee redenen waarom ik wel eens even de deur uit wilde. Iemand uit mijn straat zei: kom mee. Ik ben toen aangeschoven bij de activiteit die zij begeleidt. Van het een kwam het ander.’’
De Ontmoetingsplek betekent veel voor haar: ,,Als er niets te doen is in de stad of als ik een slechte dag heb, kom ik hier graag. Er zijn altijd wel mensen die gedag zeggen of die weten van mijn thuissituatie en vragen hoe het ermee gaat. Ik voel me welkom en geaccepteerd. Met een vrouw die ik hier heb leren kennen, onderneem ik nu ook dingen buiten deze ontmoetingsplek.’’

Cultuurcluster
Ook de ligging in de levendige cultuurcluster ’t Brewinc is een groot pluspunt voor het aantrekken van ouderen. De open verbinding vanuit de centrale hal met andere gebruikers  nodigt uit tot ontmoeting en interactie. Bezoekers van bibliotheek of lunchroom nemen een kijkje in het SO, of omgekeerd. Activiteiten in de hal, zoals de wekelijkse linedance van een groep senioren, brengen ook leven.