Jaarverslag

 

JAARVERSLAG 2020

 

Senioren Ontmoetingspunt

 

20210511 Jaarverslag Brewinc

Het Senioren Ontmoetingspunt voelt zich thuis in ’t Brewinc.

 

1. Inleiding

Het Senioren Ontmoetingspunt is een ontmoetingsplek voor 50-plussers. Je kunt er zo naar binnen lopen voor een praatje, kopje koffie of ander drankje. Door de week zijn veel verschillende activiteiten. Op zondagmiddag muziekoptredens, een dansmiddag of filmvoorstelling.     

Doetinchem heeft naar verhouding veel oudere inwoners, meer dan in de meeste andere gemeenten van ons land. Soms tekent het zelfs het straatbeeld. En gezien het feit dat er momenteel  appartementen in het centrum worden gebouwd, waar over het algemeen senioren komen te wonen, zal dit aantal alleen maar toenemen. Daarnaast komen er ook steeds meer mensen uit de randstad in onze regio wonen.     

Het risico op vereenzaming neemt toe naarmate mensen ouder worden en alleen achterblijven. Daarnaast verlaten veel jongeren tijdens of na een studie de Achterhoek om elders een toekomst op te bouwen. Vaak in een ander deel van het land. (Groot) ouders zien hun kinderen en kleinkinderen dan maar af en toe. Daarom is een ontmoetingspunt specifiek voor 50-plussers, dat gelegenheid en kansen biedt om anderen te ontmoeten, van groot maatschappelijk belang.                      

 

20210511 Jaarverslag Openstaan Openstaan voor een nieuwe hobby; dat heeft niets met leeftijd te maken. 

Het Senioren Ontmoetingspunt, wordt onofficieel en in onze PR, het 50 + Ontmoetingspunt ’t Brewinc genoemd. Omdat in de statuten de naam ‘Senioren Ontmoetingspunt’ wordt gebruikt, gebruiken we dit ook in het Sociaal Jaarverslag - en korten het soms af met (SO).    

 

2. Bezuinigingen

In het najaar van 2019 kwam de gemeente met een mededeling over verregaande bezuinigingen. Dit betekende een onderzoek of het SO nog gehuisvest kon blijven in ‘t Brewinc.

Bepalend hierin was het vinden van een oplossing voor de structurele bezuinigingen op ouderenontmoetingsplekken in de gemeente Doetinchem. In goed overleg met de besturen van de vier ontmoetingspunten is een verdeelsleutel gevonden om de bezuiniging te realiseren. Ons bestuur stemde in met de bezuiniging.

Dit was voor de gemeente reden om te besluiten dat het SO op de huidige locatie in ‘t Brewinc kan blijven.

Het jaar 2020 ging goed van start. Met ruim vijftig ingewerkte en enthousiaste vrijwilligers en tevreden bezoekers. De activiteiten en lezingen verliepen prima en de zondagmiddagen werden goed bezocht. De toekomst van het Senioren Ontmoetingspunt zag er goed uit. Ook het feit dat wij in de huidige locatie konden blijven stemde ons hoopvol.     

Maar in maart kwam de coronacrisis en moesten wij noodgedwongen onze deuren sluiten.

 

3. Tiende jaar Senioren Ontmoetingspunt

Het Senioren Ontmoetingspunt werd geopend in 2011 en is in het najaar van 2021 hopen wij ons tweede lustrum te kunnen vieren. Het is een stedelijke voorziening met bezoekers uit Doetinchem en omgeving en is zes dagen in de week geopend, waaronder de zondagmiddag en is vier avonden in de week in gebruik. Het Ontmoetingspunt is alleen op zaterdag gesloten, op een enkele zaterdag na, als de schaakvereniging er een wedstrijd organiseert.

Wekelijks zijn er twintig verschillende activiteiten waaraan door 350 personen wordt deelgenomen. Daarnaast kun je er kaarten, biljarten en de krant lezen, een kopje koffie of ander drankje drinken en zijn er gezellige zondagmiddagen met muziek, dans of een filmvoorstelling. Per maand zijn dat 2000 bezoekers. Het bezoekersaantal ligt op een zondagmiddag tussen de 45 en 95 personen, afhankelijk van het jaargetij. Daarnaast zijn er regelmatig lezingen op een doordeweekse middag met 30 tot 60 bezoekers.   

In de zomermaanden valt het bezoekersaantal lager uit dan in de overige maanden van het jaar. Mogelijk omdat er in de zomer meer activiteiten in het centrum van de stad zijn en in het Ontmoetingspunt een aantal activiteiten in de zomermaanden even stoppen. Toch blijft, gezien het feit dat veel ouderen zich juist in de zomerperiode eenzaam voelen, het Ontmoetingspunt tijdens de zomermaanden open en gaan de zondagmiddagoptredens in die periode dan gewoon door.

 

20210511 Jaarverslag Oude bekenden

In het Senioren Ontmoetingspunt ontmoeten oude bekenden elkaar en ontstaan nieuwe en dierbare
vriendschappen.

 

4. Aantal weken gesloten in 2020 als gevolg van corona 

Week:

12 t/m 23        volledig gesloten
24 t/m 27        beperkt geopend voor kop koffie en een praatje
28 t/m 44        beperkt geopend met enkele activiteiten conform de voorschriften
                        (op de plaats zitten op 1,5 mr. afstand)
45 t/m 47        volledig gesloten
48 t/m 51        beperkt geopend met enkele activiteiten conform de voorschriften
                        (op de plaats zitten op 1,5 mr. afstand)
52 t/m 53        volledig gesloten

 

5. Het idee achter het Senioren Ontmoetingspunt

Toen er in 2009 plannen werden gemaakt door de gemeente om een Ontmoetingspunt voor ouderen te ontwikkelen en vanuit de gemeente aan de ouderen in het centrum van Doetinchem werd gevraagd hoe zo’n  ontmoetingsplek er uit zou moeten zien, gaven zij te kennen dat het geen saaie plek moest worden. Men wilde een ontmoetingsplek met reuring en werd unaniem voor ’t Brewinc, als de leukste en mooiste locatie, gekozen. Men vond het een fijne plek zo in het centrum van de stad met een open uitstraling.   
Nu bijna tien jaar later, blijkt hun zienswijze naadloos aan te sluiten op de behoefte en de realiteit. De activiteiten en de muzikale zondagmiddagen zijn  populair. Zomaar een kopje koffie komen drinken ook. Maar samen iets doen, een activiteit, spreekt mensen nog het meest aan. Onze bezoekers zijn actieve ouderen die volop in het leven staan. Zij hebben hard en lang gewerkt en willen, nu ze meer vrije tijd hebben, bezig zijn en blijven. Zij willen samen komen in een mooie ruime omgeving, met een hoge mate van zelfredzaamheid en eigen inbreng. Het gaat om gezonde en veelal vitale ouderen die behoefte hebben aan onderlinge contacten en daardoor langer vitaal en gezond blijven.

 

6. Overzicht van de weekactiviteiten

Door de coronacrisis zijn veel mensen voorzichtig geworden en blijven thuis. Verschillende activiteiten zijn tijdelijk gestopt en anderen tellen een halvering van de deelname. In de weken dat we open waren konden op anderhalve meter afstand van elkaar bepaalde activiteiten toch doorgaan.

Activiteit en aantal deelnemers per keer per activiteit

Maandagmorgen -    Tekenen en schilderen – 8 deelnemers
Maandagmiddag -     Helpdesk inloopmiddag - 5 tot 7 deelnemers
Maandagavond -       Line Dance - 10 deelnemers.                                                 
Maandagavond -       Bridgecursus gestopt
Dinsdagmorgen -      Franse conversatie - gestopt
Dinsdagmorgen -      Koffie uurtje - vrije inloop/divers  
Dinsdagmiddag -      Handwerken – 6-8 deelnemers
Dinsdagmiddag -      Vrij bridgen – gestopt
Dinsdagavond -        Schaken – gestopt
Woensdagmorgen - Tekenen en schilderen – 8-10 deelnemers                    
Woensdagmorgen - Bridgecursus gestopt
Woensdagmiddag - Klaverjassen – gestopt
Woensdagavond -   Zanggroep Lasido - gestopt 
Woensdagavond -   De Eetgroep -  gestopt
Donderdagmorgen -Wenskaarten maken – 5-7 deelnemers
Donderdagmorgen -Sjoelen - gestopt                                                          
Donderdagmiddag -Fietsen -  10 deelnemers
Donderdagmiddag -Lezingen – gestopt
Donderdagavond -  Bridgen – gestopt
Vrijdagmorgen -     Quilten – 6-8 deelnemers
Vrijdagmorgen -     Bridgecursus – gestopt
Vrijdagmorgen -    Mandala tekenen – 6-8 deelnemers
Vrijdagmiddag -    Koersbal – gestopt
Vrijdagmiddag -    Mahjong – gestopt
Zondagmiddag -    Dansmiddagen - Optredens (2x) of een Filmmiddag (1x)daarna
                           ook gestopt
Doorlopend -        Vrije inloop, kaarten en de krant - bezoekers divers.     
Doorlopend -        Biljarten: - 9 personen per week   

Omdat het sjoelen en koersbal gestopt zijn hebben wij de mensen een bingo aangeboden op deze dagen. Gemiddeld 10 personen.
Lezingen: gestopt

20210511 Jaarverslag Opknappen interieur
In het voorjaar hebben we ons beziggehouden met het opknappen van het interieur.

 

7. Overzicht van het aantal bezoekers 

Het totaal aantal bezoekers in coronajaar 2020 komt uit op 8.472.

In 2019 waren dat 22.461 bezoekers.
In 2018 waren dat 21.296 bezoekers.
In 2017 waren dat 20.641 bezoekers.

 

20210511 Jaarverslag Bezoekersaantallen 

8. De organisatie

In september 2020 namen wij afscheid van Marion Pieters als secretaris. Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen, met de verdeling van werkzaamheden:

Riet Vermeer voorzitter
Fons Welsing secretaris
Koos Janssen penningmeester
Vera Knepflé lid
Bert de Wolf lid  

Het Senioren Ontmoetingspunt vormt samen met andere gebruikers van ‘t Brewinc een bestuursvorm, Cluster ’t Brewinc. Daarnaast zijn er ten gunste van het gebouw en de programmering twee overlegvormen waarin het SO participeert. De Programmaraad en de Facilitaire Dienst. Hierin hebben drie bestuursleden zitting:
Cluster ‘t Brewinc: Riet Vermeer  
Programmaraad: Fons Welsing
Facilitaire Dienst: Fons Welsing

Bestuurstaken zijn onder andere PR en voorlichting, externe contacten, programmering optredens en lezingen, financiële zaken, inkoop/verkoop bar, coördinatie vrijwilligers, veiligheid en facilitaire zaken. 

In het Senioren Ontmoetingspunt zorgen naast de vijf bestuursleden vijftig vrijwilligers dat alles goed en efficiënt functioneert Dit als gastvrouw, facilitaire dienstverlening en als begeleider van de verschillende activiteiten. Het Senioren Ontmoetingspunt bestáát dankzij de inzet van vrijwilligers. Samen runnen wij de organisatie.     

 

9. Deskundigheidsbevordering

Helaas hebben wij niet de mogelijkheid gehad om een deskundigheidscursus in de vorm van een informatieavond ‘Spoedeisende Eerste Hulp’ te doen. Dit zal na de coronacrisis zeker weer gedaan worden door Achterkamp Bedrijfsopleidingen over het gebruik van de AED, handelen bij gebeurtenissen zoals kleine verwondingen en wat we moeten doen als iemand onwel wordt.

In het Senioren Ontmoetingspunt is een AED-apparaat aanwezig, dit is al eens ingezet en heeft door snel ingrijpen door een van de bezoekers het een leven van een van de bezoekers gered.  

Vrijwilligersbijeenkomsten:

♦ Vier keer per jaar organiseren wij een vrijwilligersvergadering.

♦ In januari organiseerden wij een Nieuwjaarsbijeenkomst. Rond de Kerst heeft iedere vrijwilliger een cadeaubon in ontvangst mogen nemen.

Het Senioren Ontmoetingspunt is blij met de inzet van trouwe vrijwilligers. Veel van hen doen al mee vanaf 2011 en zo worden wij samen een dagje ouder. Voor een enkeling viel het werk op een gegeven moment zwaar en zij besloten te stoppen. Gelukkig melden zich nieuwe mensen aan om als vrijwilliger met ons mee te doen.   

20210511 Jaarverslag Vrijwilligers   
                

10.  Zij maken gebruik van het Senioren Ontmoetingspunt:

Bridgevereniging ABCD.
De Doetinchemse Schaakvereniging.
Zanggroep Lasido.
Mahjongvereniging.

Verder maken diverse groepjes en organisaties gebruik van de ruimte t.b.v. een vergadering of praatgroep.

Met de Zangvereniging Mooi Koor Man zijn eind 2019 afspraken gemaakt over het gebruik van de ruimte in 2020 ten behoeve van hun oefenavond (éénmaal per drie weken). Dit is ook uitgesteld vanwege corona.   

Met het Centraal Senioren Overleg zijn afspraken gemaakt. Dat gaat lezingen organiseren in het SO. In januari 2020 hebben zij een bijeenkomst gehad met 50 personen.

Met het Vijverberghuis zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de ruimte t.b.v. koersbal.     

 

11. Externe contacten:

De gemeente Doetinchem. 
Stichting Contact op Wielen.
Platform Meedoen en Ondersteuningsdiensten.
Stichting Kom Erbij.
Centraal Senioren Overleg.
Graafschap College.
Aaldering Accountancy

De gebruikers van ’t Brewinc: de Bibliotheek West Achterhoek, Het Erfgoedcentrum, De Kruisvereniging, Tesoro / Elver.  

Muziekgroepen en koren t.b.v. de zondagmiddagoptredens.
De Gruitpoort. 
Stemra/Buma.
Buurtplein.

Hierbij dank aan de gemeente Doetinchem. Het Senioren Ontmoetingspunt ontvangt van de gemeente Doetinchem een subsidie. Wij leggen hiervoor verantwoording af middels een financieel en een sociaal verslag.     

 

12. PR activiteiten in 2020

Voorlopig uitgesteld.
Een Buurtborrel in december.

Overige PR:                                                         Frequentie

Uitbrengen van een Nieuwsbrief                          1 x per maand
Uitbrengen van een nieuwe flyer in oktober.        1 x per jaar
Persberichten in week en dagbladen                     1 x per week
Advertenties in diverse media                               af en toe.
Posters - t.b.v. optredens                                       1 x per week
Het Sociaal Jaarverslag                                         1 x per jaar
Een lichtkrant met actuele mededelingen in de hal van ’t Brewinc.
Een mededelingenbord met actuele informatie in de eigen ruimte.
Een website met actuele informatie.

 

14. De toekomst, samenwerking en nieuwe activiteiten

Ook senioren hebben toekomstplannen. Bijvoorbeeld om meer samen te gaan werken met andere ouderenorganisaties waaronder het Centraal Senioren Overleg ( CSO),  Het Vijverberghuis en Mooi Koor Man. 

Omdat het uitganspunt blijft ‘op vrijwillige basis’, dus door inzet van vrijwilligerswerk, is het niet altijd mogelijk en eenvoudig om nieuwe activiteiten op te zetten. Aanbieders van een activiteit zijn veelal kleine ondernemers en die willen er graag iets aan verdienen. Maar onze kracht zit juist in die vrijwilligheid en ondanks dat het je moeite en tijd kost, levert het veel plezier en voldoening op om een activiteit te leiden. Je moet er zijn en aandacht hebben voor zowel de activiteit maar meer nog voor de deelnemers, iets dat niet altijd even gemakkelijk is en niet iedereen zomaar is gegeven, dat luisterend oor.   

Een aandachtspunt blijft, dat veel mensen vereenzamen die moeilijk benaderbaar zijn. Zelfs de drempel van een Ontmoetingspunt kan voor mensen te hoog zijn. Meer samenwerking met de buurtcoaches van Buurtplein blijft daarom wenselijk.
De bereikbaarheid van het Ontmoetingspunt is ook een probleem. In 2019 is ‘Contact op Wielen’ opgericht, waarvan bezoekers, die niet zo goed ter been zijn, gebruik kunnen maken. Parkeren rond het SO blijft een heikel punt.   

 

15. Tenslotte:       

De coronacrisis bracht veel onzekerheid. Voor iedereen, maar voor ouderen in het bijzonder. Onzekerheid en eenzaamheid. De signalen liegen er niet om. Weken alleen in je appartement, alles om je heen gesloten. Je kinderen en kleinkinderen niet kunnen zien en ook niet even een kop koffie ergens drinken of meedoen aan een leuke activiteit.
Het steunt ons in het feit dat we zo gauw als het kan in ieder geval dat kopje koffie weer moeten kunnen aanbieden. Dan maar even die anderhalvemetercultuur totdat we de corona onder de knie hebben. En hopen op betere tijden. Daar gaan we voor, want al met al kunnen we trots zijn op wat er tot stand is gebracht en misschien hebben 50-plussers dan géén eindeloos toekomstperspectief, ze zien wel toekomst in het Senioren Ontmoetingspunt.          

Colofon:

Redactie: Riet Vermeer en Vera Knepflé
Senioren Ontmoetingspunt.
’t Brewinc IJsselkade 13 Doetinchem.

Doetinchem mei 2021